Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

EPRÜ tegevusvaldkonnad ja koodid vastavalt EMTAK'ile 

Tegevuskoodid: 94129; 88991; 94991; 72201

Ühingu põhieesmärk on psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideede ja printsiipide väärtustamine, levitamine ja rakendamine;

Tegevusvaldkonnad:

  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate spetsialistide ja praktikute ühendamine, erialaste vajaduste rahuldamine, huvide kaitsmine; KOOD: 94129 (muude organisatsioonide tegevus)

  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine; KOOD: 88991; 94991 hoolekanne majutuseta näiteks tugigrupid; psüühilise erivajadusega inimeste sihtgrupi kaitse ja esindamine;

  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koolituse ja uurimistöö toetamine, kavandamine ja läbiviimine; KOOD: 72201

Uudised

27/05/2019
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige * EPRÜ juhatus kutsub Teid...

23/10/2018
*Töötoad*: *Tööandjatele: 9.10.2018 Viljandis* ja *30.10.2018 Tallinnas*. Korraldab Tervist Edendavate...

23/10/2018
Iga aasta 10.oktoobril tähistatava vaimse tervise päeva eesmärk on tõsta inimeste...