EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Tarbijate Nõukoda

20 . detsembril kohtusid ümarlauas Tarbijate Nõukoja liikmed. Külli Mäe andis ülevaate projekti kulust, koos arutati tulevikuplaane. Tõdeti, et Vaimse tervise teenuse tarbijate esindajatest moodustatud nõukojad on hea praktika arenenud riikide vaimse tervise süsteemides, eesmärgiks on kvaliteedi ja tarbijakesksuse tagamine- nii võiks see olla ka meil.
IVT projekti Nõukoja eesmärgiks on nõustada projektimeeskonda sihtgrupi vajadustest lähtuvalt keskendudes tööpraktika ja avatud tööturuga seonduvatele küsimustele.
Töö nõukojas on vabatahtlik, ümarlaudade vormis , kohtutakse ca kord kvartalis. Lisaks on võimalus suhelda  elektrooniliselt ja osaleda Skype vahendusel meeskonnakoosolekutel. Nõukotta on hetkel kutsutud 7 liiget.

Uudised

22/12/2012
Loe IVT projekti kuuendat uudiskirja Oleme jõudnud projektiga lõpusirgele...

11/12/2012
Toetatud töölerakendamise pilootprojekt sõltuvusravi ja –rehabilitatsioonisüsteemi osana Täna kohtusid asjast...

07/12/2012
*PERH psühhiaatriakliiniku juhtkond ja IVT projektimeeskond arutas jätkutegevusi* 6. detsembril...