Карта сайта   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Спонсоры

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

KOOSTÖÖ ÜLESEHITAMINE KEERULISTES KLIENDISUHETES

EPRÜ koolituskalendris on uus koolitus

See koolitus käsitleb kliendiga samaväärse sideme loomist. Me pöörame sellele suurt tähelepanu, kuna see on aluseks hea professionaalse abi (teenuse) pakkumisele.

Suhet, mille me süstemaatilisest rehabilitatsioonile suunatud tegutsemisest lähtudes kliendiga soovime luua, võib iseloomustada mitmel viisil.

Esiteks on tegemist toimiva suhtega; suhtel peab olema mingi tulemus. See, mis tähendus sõnale „toimiv“ antakse, sõltub kliendist. Küsimus on selles, mis kliendi jaoks toimib. Igal juhul on tegemist abistava suhtega. Meie eesmärgiks on klienti aidata tema elukvaliteedi säilitamisel või parandamisel.

Teiseks püüame me üles ehitada koostöösuhet. Me tahame teha koostööd tulevikule suunatud soovide ja eesmärkide nimel. Koostöö eeldab seda, et igaühel on oma osa ja et see koostöö loob lisaväärtust.

Koolitusel käsitletavad teemad:

      Kohalolule suunatud töö põhimõtted

      BAI-põhimõtted: Baasturvalisus, Aktiivne abi ja Isiklik kohtumine.

      Kommunikatsioonistrateegiad: kommunikatsiooniviisid, mis võivad kaasa aidata samaväärse dialoogini jõudmisele.

Koolitustest lähemalt:

Terviseinfo

http://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/details/888-koostoo-ulesehitamine-keerulistes-kliendisuhetes

ja

EPRÜ koolituskalender 2014

http://epry.ee/koolitused/