Карта сайта   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Спонсоры

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

Hea kolleeg!

Metoodika on töövahend sotsiaalvaldkonna spetsialistidele, kes töötavad psüühiliselt ja sotsiaalselt haavatavate sihtgruppidega.

CARe metoodika aitab tugevdada taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud lähenemist ning annab lihtsa raamistiku individuaalseks klienditööks- suhte loomiseks, terviklikuks hindamiseks, eesmärkide seadmiseks, tegevuste planeerimiseks ja hindamiseks.

Koolitusest on kasu saanud nii erihoolekande- kui ka rehabilitatsioonispetsialistid, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad jt sotsiaalteenuste osutajad.

Metoodika on leidnud head rakendust ka noorsootöös, töös heidikute, pagulaste ja töötutega.

TALLINNA koolituse aeg: 9.jaanuar- 23mai 2018, kokku 7 koolituspäeva (9. ja 10.jaan, 7.veebr, 7.märts, 4.aprill, 2. ja 23mai)

TALLINNA koolituse koht: Arengukeskus Avitus saal (III korrus, Koskla 16, Tallinn).

TARTU koolituse aeg: 5.veebruar- 13.juuni 2018, kokku 7 koolituspäeva (5. ja 6. veebruar, 2.märts, 20.aprill, 11. ja 31.mai, 13.juuni). 

TARTU koolituse koht: Tartu Metodisti kiriku seminariruum (Vallikraavi 16a, Tartu).

PÄRNU koolituse aeg: 14.veebruar - 14.juuni, kokku 7 koolituspäeva (14. ja 15. veebr, 14.märts, 11.aprill, 9. ja 30.mai, 14.juuni).

PÄRNU koolituse koht: Pärnu Haigla koolitusruum (Ristiku 1, Pärnu).

Koolituse maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 88 tundi, millest lähiõppe moodistab 56 tundi (7 koolituspäeva) ning iseseisev töö 32 tundi.  koolitus algab 2 päevase CARe metoodika teoreetilise ülevaatega ning jätkub kord kuus ühepäevaste koolituspäevadega, kus teooria vaheldub praktiliste kliendijuhtumite aruteluga. Koolituse vahepealsel ajal rakendavad osalejad metoodikat igapäevases klienditöös, täidavad koolitusel antud koduülesandeid ning koostavad lõputööna CARe metoodikal tugineva juhtumi analüüsi.

Õppe- metoodiline taust: CARe metoodika - "Comprehensive Approach of Rehabiltation" on välja töötatud Hollandis, kui taastumisele keskendunud klienditöö meetod ning on kasutusel mitmetes Euroopa riikides. Metoodika teaduslikud juured moodustavad 3st peamisest lähenemisest: Kõikehõlmav Psühhostsiaalse Rehabilitatsiooni ja Taastumise mudel (Comprehensive Psychosocial Rehabilitation and Recovery Model, J.P.Wilken and D. den Hollander, Netherlands 1999, 2005, 2012), Tugevuste Mudel (the Strengths Model, C.Rapp and R.Goscha, USA 2006, 2011), Kohaloleku Teooria (Presence Approach, A.Baart, Netherlands 2001).

 1. Wilken, J, Hollander, D (2015). Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. DUO kirjastus.
 2. Wilken, J (2010). Recovering Care. A contribution to a theory and practice of good care. Amsterdam: SWP Publishers.
 3. Wilken, J, Hollander, D (2005). Rehabilitation and Recovery a comprehensive approach. Amsterdam: SWP Publishers.

Teemad ja ajakava 

CARe metoodika aluspõhimõtted (1. ja 2. koolituspäev, Teooria)

 • tugevustele, taastumisele ja kohalolekule suunatud töö
 • elukvaliteedi toetamine lähtudes elu- ja isiklikest vadlkondadest
 • soovide ja vajaduste hindamine, võimaluste ja kogemuste uurimine
 • eesmärkide seadmine, individuaalse tegevus- või toetuskava koostamine

Suhte loomine (3. koolituspäev; Teooria ja rühmajuhendamine):

 • samaväärse suhte loomine, kohalolu, kliendiga kohtumine ja side
 • BAI- põhimõtted: Baasturvalisus, Aktiivne abi ja Isiklik kohtumine

Töö haavatavusega (4. koolituspäev; Teooria ja rühmajuhendamine):

 • haavatavusega toimetuleku toetamine
 • tugevus kui vastukaal haavatavusele
 • ohumärkide plaan ja kriisikaart

Kodutööde arutelu ja kliendijuhtumite analüüs.

Töö keskkonnaga (5. koolituspäev; Teooria ja rühmajuhendamine):

 • institutsionaalse ja sotsiaalse keskkonna analüüs
 • kogukondlik toetus ja tugisüsteem
 • arengut toetava keskkonna loomine

Kodutööde arutelu ja kliendijuhtumite analüüs

Tulemuste hindamine ja tagasiside (6. koolituspäev; Teooria ja rühmajuhendamine):

 • toetusprotsessi hindamine ja kohandamine
 • eesmärkide ja tulemuste hindamine

Kodutööde arutelu ja kliendijuhtumite analüüs.

CARe metoodika kokkuvõte ja kodutööde esitamine (7. koolituspäev; kell 10.00-16.30):

Lõpuseminar

Koolituse hind: Hind osalejale 350 EUR, arvestusega 50 EUR üks koolitusepäev. Soodushind 320 EUR, kui ühest asutusest osaleb 2 või enam töötajat.

Koolitajad: Koolitust korraldab EEsti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing. Koolitajad: Triin Vana, Külli Mäe, Dagmar Narusson, Aster Tooma.

Registreerimine: Vastava lingi kaudu aadressil https://goo.gl/forms/oCwuOtAtJfeFVS3h2 või e-maili teel aadressil triin.vana@isci.ee

Nii sisuliste kui ka korralduslike küsimuste korral võtke ühendust koolitaja Triin Vanaga meiliaadressil triin.vana@isci.ee või telefonil 56639793