Карта сайта   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Спонсоры

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

 

EPRÜ liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnustab põhikirjast tulenevaid eesmärke. EPRÜ liikmeks võetakse juhatuse otsusega isikliku kirjaliku sooviavalduse ja kahe EPRÜ liikme soovituskirja alusel.

 

EPRÜ liikmetel on õigus osaleda ühingu tegevuses vastavalt põhikirjas toodud eesmärkidele, valida EPRÜ juhtorganeid ning olla valitud juhatusse vastavalt põhikirjas sätestatud korrale ning  esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

 

Kasuta vajadusel volitamist:  Volikiri 

 

EPRÜ liikmed 

Ain Klaassen

Aire Klaus

Anita Kurvits

Anne Vint                            Auliige

Anneli Roosmäe

Eiko Kuusik

Ene Jõesaar

Eveli Lilleoja

Galina Podberjoznaja

Indrek Linnuste                   Juhatuse liige

Ivi Obzinis                           Revident

Jaan Kõrgesaar                   Auliige

Kadri Paal

Katri Siemer                      Juhatuse liige

Katrin Grünberg

Kelli Teede

Külli Mäe                         Juhatuse liige

Maarika Voogne

Maie Kreegipuu                 Auliige

Maire Koppel

Margit Laurson

Marju Mägi

Monika Haukanõmm

Monika Salumaa

Olev Toomla

Olga Sumbajeva

Piia Pomerants

Pille Ilves

Rein Suija                       Auliige

Riina Järve- Tammiste

Svetlana Reinsalu

Tiina Laumets

Triin Vana

Urve Tõnisson

Valdeko Paavel

Valentina Rannikmaa

Vello Vengerfeld               Auliige

Ülar Uusküla