Карта сайта   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Спонсоры

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

EPRÜ sai kutse osaleda  Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu töös .

Tervise Arengu Instituudi koolituskeskuse eesmargiks on toetada riiklikku tervise- ja sotsiaalpoliitikat, pakkudes valdkonnas juba töötavatele spetsialistidele erialaseid enesetäiendamise võimalusi.

Spetsialistide arenemist toetavate koolituste pakkumise üheks eelduseks on koolitusvajaduse analüüsimine, mis aitab tagada, et uued õppekavad vastavad valdkonna töötajate vajadustele ja koolituste ressursse kasutatakse otstarbekalt.

Soovime moodustada sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu, mis annab meile nõu koolitusvajaduse analüüsimisel ja õppekavade koostamisel.

Eesmargiks on tagada, et Tervise Arengu Instituudi poolt pakutav täienduskoolitus sotsiaalvaldkonnas töötavatele spetsialistidele oleks vastavuses riiklike eesmarkide ja ametikoha vajadustega.

Koolitusnõukogu on koolituskeskusele nõu andev kogu, kes koguneb kuni kaks korda aastas ning seda juhib Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusjuht.