Карта сайта   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Спонсоры

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

Elu skisofreeniaga

Käesoleva aasta ülemaailmse vaimse tervise päeva teemaks on Elu skisofreeniaga. Sama pealkirja kandev artiklite kogumik, mille on välja andnud Maailma vaimse tervise liit (WMHF),

koondab kümneid skisofreeniateemalisi artikleid, mis on kirjutatud nii teadlaste, arstide ja sotsiaaltöötajate,

kui ka skisofreeniaga elavate inimeste endi vaatenurgast. Kui veel paar-kolmkümmend aastat tagasi tähendas skisofreenia

hirmsat diagnoosi, mis andis paranemiseks vähest lootust, kui üldse, siis nüüdne suhtumine sellesse haigusse on tunduvalt optimistlikum.

Alati on olnud inimesi, kes on täielikult paranenud, nagu ka neid, keda haigussümptomid küll aeg-ajalt kimbutavad, kuid kes sellegipoolest

oma eluga edukalt toime tulevad. See, kui suur on haigete seas taastujate ja paranejate osakaal, ei olene ainult vaimse tervise teenuse

pakkujatest ja haigetest endist – see oleneb kõigist meist. Sellest, kuidas me vaimsete häiretega inimestesse suhtume – eelarvamustega

või ilma; ning sellest, kas me usume neisse või kanname nad enneaegu maha.

Maailma vaimse tervise liit usub. Usub, et taastumine on võimalik, ning skisofreeniadiagnoos ei määra veel inimese elukäiku. Kes ei usu, lugegu

kogumikku, kes juba usub ja teab, lugegu ikka, sest optimismi ja teadmisi ei saa kellelgi olla ülearu. Artiklite seast leiab põneva

loo arvuti ja kõnesüntesaatori abil loodud teraapiaprojektist, mille katsetamisel saavutati suurt edu skisofreeniapatsiente vaenavate „häälte“

vaigistamisel; skisofreeniadiagnoosiga inimeste kogemuslugusid, küllaga kurbi ja rõõmsaid statistikaandmeid, ning tähtsa tõdemuse, et

tervis on tervik, ning vaimsete häiretega inimeste ravimisel tuleb hoolikalt jälgida ka nende füüsilist tervist, mis vähese liikumise, ravimite kõrvaltoimete ja

ebatervislike eluviiside mõjul on tunduvalt suurema löögi all kui  teistel inimestel.

Juba kolmandat aastat järjest veab teemakohaste artiklite tõlkimist ja avalikustamist eest Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing .

Ülemaailmse vaimse tervise päeva artiklitekogumikud leiad aadressilt: www.epry.ee ja http://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis