Карта сайта   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Спонсоры

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

TULE VABATAHTLIKUKS!

E-kursus:

Kursuse nimi

TULE VABATAHTLIKUKS !

E-kursus:

Kestus:

7 tundi

Kursuse eesmärk:

Võimaldada osalejal mõista:

 • Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu tegevuse põhialuseid
 • Vaimse tervise häiretest tulenevaid erivajadusi;
 • Vaimse tervise valdkonna teenuste olemust;
 • Vabatahtliku tegevuse põhialuseid vaimse tervise süsteemis.

Väljundid:

Koolitatud vabatahtlik:

 • omab alusoskusi ja teadmisi vabatahtlikuks tegevuseks vaimse tervise valdkonnas.
 • Teab vabatahtliku õigusi ja kohustusi EPRÜ-s.

Teemad:

 1. Millistel põhimõtetel töötab Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing?
 2. Mis on erihoolekandeteenused?
 3. Mis on taastumise mõtteviis?
 4. Mida vabatahtlikud EPRÜs teevad?
 5. Vabatahtliku tegevuse hea tava
 6. Sotsiaalvaldkonna eetikakoodeks
 7. Ohutus töökohal

Iseseisev ülesanne

 •  

Kohustuslik kirjandus

Soovituslik kirjandus

 

Kursust alusta siin