Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg
27/08/2012

Oled oodatud rehabilitatsioonitöö metoodika koolitusele

Sellest sügisest alates on praktilise rehabilitatsioonitöö metoodika- CARe koolitus kättesaadav läbi Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli.

Osalejad saavad ülevaate CARe  ehk kõikehõlmava rehabilitatsioonilähenemise
põhiprintsiipidest (kliendi toetamine lähtudes tema elukvaliteedist;
süstemaatiliseks töötamiseks, kasutades selleks metoodilist ringi ning
rehabilitatsiooni juhtprintsiipe seoses soovide, haavatavuse ja keskkonnaga) ning arendavad oskusi personaalse professionaalse koostöösuhte arendamiseks ja kontakti saavutamiseks kliendi ja tema lähedastega.

Metodoloogia on praktikas hästi kohandatav kõigile tööealistele psühhosotsiaalselt haavatavatele sihtgruppidele nagu sõltuvushäirega inimesed, kindla elukoha kaotanud inimesed jne.

Koolituse teoreetiline taust:  Jean Pierre Wilken & Dirk den Hollander, Rehabilitation and Recovery, a comprehensive approach, (2005) Netherlands:
Storm Rehabilitation, CARe Europe kodulehekülg:  http://thecareeurope.com/.


Koolitust viivad ellu EPRÜ koolitajad: Külli Mäe,MA, Triin Vana, Urve Tõnisson, Dr.Kaja Rand.

Info ja registreerimine

Uudised

20/04/2018
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige ja vaimse tervise...

31/10/2017
Hea kolleeg! Rõõm on teada anda, et juba jaanuarist...

02/05/2017
Seminaripäeva materjalidega on võimalik tutvuda siin