EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Mida kasulikku tõi IVT projekt Viljandimaale?

Toimus Isiklikud Valikud Tööturul projekti jätkusuutlikkuse Ümarlaud Jämejalal.

IVT projekti Viljandi meeskond andsid ülevaate oma tööst. Toodi näiteid õnnestunud töölerakendamistest ja ka raskustest. Tunnustati psühhiaatriakliiniku, kohalike tööandjate ja meeskonna panust projekti õnnestumisse ning arutati võimalikke jätkutegevusi.

Konkreetsemalt peatuti sellistel teemadel nagu tugigruppide jätkamise toetamine ja taastujate nõukoja või patsientide esinduse ellukutsumine kohaliku haigla juures.

Uudised

22/12/2012
Loe IVT projekti kuuendat uudiskirja Oleme jõudnud projektiga lõpusirgele...

11/12/2012
Toetatud töölerakendamise pilootprojekt sõltuvusravi ja –rehabilitatsioonisüsteemi osana Täna kohtusid asjast...

07/12/2012
*PERH psühhiaatriakliiniku juhtkond ja IVT projektimeeskond arutas jätkutegevusi* 6. detsembril...