Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

EPRÜ koolitused

EPRÜ poolt pakutavate koolituste ja supervisioonide eesmärk on toetada ühingu põhikirjalisi eesmärke, pakkudes valdkonnas juba töötavatele spetsialistidele erialaseid enesetäiendamise võimalusi.

Koolituste sihtrühmad:

  • rehabilitatsiooniasutuste töötajad
  • erihoolekande asutuste töötajad
  • maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste töötajad
  • nõustajad, psühholoogid
  • vaimse tervise valdkonna kogemusnõustajad
  • psüühikahäirest taastujad ja nende lähedased.

Peamised koolitussuunad:

  • psühhosotsiaalse rehabilitatsioonitöö täiendkoolitused
  • taastumiskursused.

EPRÜ pakub abi ka mitmesuguste teiste psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni põhiväärtusi arvestavate ürituste korraldamisel. Siia kuuluvad näiteks vaimse tervise infopäevad ning valdkonnapõhised konsultatsioonid.

Erinevate enesetäiendamist võimaldavate koolituste ja sündmuste kõrval anname välja ka erialast ja üldharivat kirjandust. E- väljaanded ja teemakohased viited avanevad siin.

EPRÜ on Tervise Arengu Instituudi koolitusnõukogu liige ning psühhosotsiaalse rehabilitatsioonitöö võrgustiku CARe Europe liige. Meid toetavad koolituste planeerimisel ja läbiviimisel Sotsiaalministeerium, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Tallinna Ülikool ja teised partnerid.

KOOLITUSED

CARe koolitused on uuenenud! Ilmunud un käsiraamat "Kuidas klientidest saavad kodanikud" 

 

Uued CARe täiendkoolitused

Kõikehõlmava rehabilitatsioonikäsitluse aluspõhimõtted: taastumisele, kohalolule ja tugevustele suunatud töö

CARe metoodika sissejuhatav koolitus koolidele

Koostöösuhte metoodiline ülesehitamine

Tugevus ja haavatavus

Psühhosotsiaalne rehabilitatsioonitöö toetava keskkonna kujundamisel

CARe praktikasse rakendamine: kovisioonid, juhendamised asutustes

 

Taastumiskursus

Toetatud töölerakendamine 

Kogemusnõustamine

 

RESPEKTSEMINARID 

Vanemaealiste vaimne tervis 

Psühhootilised häired 

Koolituste tellimine aadressil: epry@epry.ee

Uudised

02/03/2020
Loomisel on EPRÜ uus koduleht, mis valmib 2020.a....

27/05/2019
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige * EPRÜ juhatus kutsub Teid...

23/10/2018
*Töötoad*: *Tööandjatele: 9.10.2018 Viljandis* ja *30.10.2018 Tallinnas*. Korraldab Tervist Edendavate...