EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Kohtumine Tartu Töötukassa juhtumikorraldajaga

Anita Kurvits, mentor
14. oktoobril toimus Tartu psühhiaatriakliinikus kohtumine Tartu Töötukassa juhtumikorraldaja Pille Pruksiga.
Jutuajamine oli väga huvitav ning põhjalik ja vastuse said paljud küsimused. Rääkisime tugiisiku teenusest, sellest, mis vahe on töötu ja tööotsijana arvel olemisel ning millal saab töötu toetust ning millal töötuskindlustushüvitust. Juttu oli ka erinevatest koolitusvõimalustest, selgus, et lähtutakse eelkõige konkreetse inimese vajadustest ja lähenetakse igale kliendile individuaalselt. Töötuna saab arvel olla seni, kuni saadakse tööle. Tartus on võimalik minna ka karjäärinõustaja Tiina Seliste jutule. Pille Pruks rääkis soodustustest tööandjale, kes võtab tööle puudega inimese - ta saab tasu õpetamise eest, palgatoetust ning kinni makstakse tugiisiku toetus. Ka on võimalik saada sotsiaalmaksu soodustust. Kui puudega inimene töötab, on tal võimalik saada erialast täiendkoolitust 3 aasta jooksul. Kui inimene soovib sõita tööharjutusele või – praktikale, võib küsida kohalikust omavalitsusest transporditoetust, kuid see oleneb kohaliku omavalitsuse rahalisest olukorrast.
Kohtumisest jäi igati hea mulje ning tundub, et Tartu Töötukassast saab meie projektile hea tugi ning abiline. Soovitame ka teiste piirkondade tööklubidel võimalusel kutsuda Töötukassa spetsialiste endale külla!

Uudised

22/12/2012
Loe IVT projekti kuuendat uudiskirja Oleme jõudnud projektiga lõpusirgele...

11/12/2012
Toetatud töölerakendamise pilootprojekt sõltuvusravi ja –rehabilitatsioonisüsteemi osana Täna kohtusid asjast...

07/12/2012
*PERH psühhiaatriakliiniku juhtkond ja IVT projektimeeskond arutas jätkutegevusi* 6. detsembril...