EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Kogemustejagamine Helsingis

20.novembril toimus IVT projekti ümarlaud Soomes. Osalesid esindajad IVT projektist ja Soome Vaimse Tervise Keskliidust. Eesmärgiks oli jagada tööalaste rehabilitatsiooniprogrammide pakkumise kogemust siin ja sealpool Soome lahte.

Toimus MTKL tööalase rehabilitatsiooniprogrammide pakkumise kogemuse ja uuringu tutvustus. Lähemalt tutvustas Karolina MTKLst tööalase tugikeskuse AMOS neljaosalist tööellu suundumist toetavat kursuste sarja. Sarjas on järgmised kursused: „Unistuste paik“; „Soovist tõelisuseks-kursus“; „Muutuste võtmed –kursus“; „Töökoha leidmine- kursus“. Kõik kursused on Soomes väga populaarsed vaimse tervise probleemidest taastujate hulgas, kursuse metoodikat on uuritud ja loetakse efektiivseks, ca 50% kursusel osalejatest sh pikaaegsetest töötutest suundub tööturule. Kahe programmi (IVT ja AMOS) tulemuste võrdlust plaanitakse jätkata.

Kursustega saad tutvuda ka siin

Uudised

22/12/2012
Loe IVT projekti kuuendat uudiskirja Oleme jõudnud projektiga lõpusirgele...

11/12/2012
Toetatud töölerakendamise pilootprojekt sõltuvusravi ja –rehabilitatsioonisüsteemi osana Täna kohtusid asjast...

07/12/2012
*PERH psühhiaatriakliiniku juhtkond ja IVT projektimeeskond arutas jätkutegevusi* 6. detsembril...