Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

DUO-TUGIGRUPID PSÜÜHIKAHÄIREST TAASTUJATELE 2013

Projekti nimi: Projekti: Kogemusnõustajate, taastujate ja neid toetavate kutseliste võrgustiku jõustamine tugigruppide tegevuse kaudu.

Projekti eelarvet toetab 80% ulatuses HMN.

Eesmärk: Projektiga soovib MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ) suurendada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalset kaasatust ja parandada nende toimetulekut tugigruppide abil.

Aeg ja maht: Perioodil 01.02.-31.12.2013 viime läbi neli tugigrupiprogrammi psüühilise erivajadusega inimestele: Tallinnas, Tartus ja Viljandis.

Koduorganisatsioonid: Gruppide koduorganisatsioonideks on: SA PERH Psühhiaatriakliinik, SA Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik ja SA TÜK Psühhiaatriakliinik.

Tugigrupiprogramm: Tegemist on igapäevaelu ja taastumist toetava kogemuspõhise programmiga, mille teemade üldraamistiku koostab DUO-tööpaar tuginedes taastumise mõtteviisile. Tugigruppi juhivad kogemusnõustaja ja vaimse tervise valdkonna kutseline (psühhiaatriaõde, sotsiaaltöötaja või tegevusjuhendaja). Kokku toimub igas tugigrupis 18 grupikohtumist sagedusega 2 korda kuus (suvel soovi korral 1 kord kuus) 1,5 kuni 2 tundi korraga.

Kogemusnõustaja on psüühikahäirega inimene, kellel on oma haigusest taastumise kogemus ja kes nõustab teisi psüühikahäirega inimesi oma kogemuse põhjalt. Kogemusnõustajad saavad projekti jooksul ka vastava täiendkoolituse.

Taastumine on psüühikahäirega inimese aktiivne tegevus oma haigusega toime tulemiseks. Taastumine ei pea tingimata tähendama tervenemist, vaid pigem seda, et inimene õpib elama koos oma haigusega võimalikult tavalist elu.

Sihtgrupp: Tugigruppidesse ootame inimesi:

       kellel on diagnoositud psüühikahäire;

       kes soovivad oma eluga edasi minna;

       kes soovivad oma haigusega paremini toime tulla;

       kes soovivad kohtuda inimestega, kellel on sarnased probleemid;

       kes soovivad turvalises keskkonnas arutada psüühiliste haigustega seotud probleemide üle.

DUO tugigrupiga liitumise ÜLDINFO: Anita Kurvits: (võrgustikutöö koordinaator) e-post: anita.kurvits@gmail.com, tel 58 375 301

 

TEGEVUSKAVA

Tugigrupi juhendajate üle-eestilise meeskonna komplekteerimine

Veebruar

Tugigrupi juhendajate poolt jooksvalt tööülesannete täitmine, aruannete ja nõutavate lisadokumentide esitamine

Veebruar-detsember

Vabatahtlike leidmine

Veebruar-märts

Projekti avakoosoleku läbi viimine Tallinnas

18.veebruar

Tugigruppe ettevalmistavad koosolekud kohtadel

Veebruar

Tugigruppides osalejate värbamine, teavitustöö

Veebruar-märts

Grupiliikmete valik, individuaalsete eelkohtumiste läbiviimine

Veebruar-märts

Grupiliikmetega esimeste avatud grupikohtumiste läbi viimine

Veebruar-märts

Gruppide  sulgemine

Märts-aprill

Tugigrupiprogrammi käivitamine

Märts-aprill

Tugigrupiprogrammi ellu viimine

Veebruar-detsember

Meeskonna supervisioon 2 korda vastavalt vajadusele projekti perioodil

Veebruar-detsember

Meeskonnakoosolekud 4 korda projekti jooksul

Veebruar-detsember

Tugigrupijuhtide isiklike arengukavade koostamine ( kogemusnõustamise valdkond)

Veebruar-märts

Tugigrupi juhtidega meili- või telefonikontakti hoidmine vähemalt 1 kord kuus (võrgustikutöö koordinaator)

Veebruar-märts

Uudiskirja väljaandmine 2 korda projekti jooksul

Aprill-detsember

Kogemusnõustajate koolitus

02.-03.04. ja 09.-10.04. Tallinnas

Tugigrupiprogrammi vahehindamine, talvise perioodi kokkuvõtete tegemine (aruandes) ja suviste tegevuste planeerimine. Iga grupp viib ellu vähemalt 1 tegevuse (õppekäik, matk, laager)

Juuni

Iga grupiliige koostab oma isikliku puhkuseplaani ja tutvustab seda oma grupis

Juuni

Kogemusnõustajate ja kutseliste koostöös artikli kirjutamine ajakirja Sotsiaaltöö või Eesti Õde

Juuli-detsember

Kogemusnõustajate ja taastujate koostöö ja meeskonnas töötamise oskuste hindamine ankeedi abil

November-detsember

Kogemusnõustajad hindavad küsitlusega koostööd kutseliste ja koduorganisatsioonidega

September-detsember

Tugigrupiprogrammi efektiivsuse hindamine

-          fookusgrupiarutelude läbi viimine gruppides vabas õhkkonnas, järelduste ja ettepanekute esitamine programmi täiendamiseks aruandes

-          tagasiside küsimuste täitmine tugigruppides osalejate poolt

-          tugigruppide kirjalike ettepanekute kogumine jätkusuutlikkuse ümarlauaks

September-detsember

Tugigrupiprogrammi lõpetamine gruppides, igas grupid planeeritakse lõpusündmus ja viiakse see koos ellu

November-detsember

Viiakse läbi kolm  lõpusündmust (Tallinnas, Tartus ja Viljandis)

November-detsember

Viiakse läbi üks  jätkusuutlikkuse ümarlaud

Detsember

Projekti lõpparuande koostamine ja esitamine HMN-ile

November-detsember

Uue taotluse esitamine HMN-ile

August-november

 

Uudised

23/10/2018
*Töötoad*: *Tööandjatele: 9.10.2018 Viljandis* ja *30.10.2018 Tallinnas*. Korraldab Tervist Edendavate...

23/10/2018
Iga aasta 10.oktoobril tähistatava vaimse tervise päeva eesmärk on tõsta inimeste...

20/04/2018
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige ja vaimse tervise...