Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg
13/04/2012

EPRÜ sai kutse osaleda  Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu töös .

Tervise Arengu Instituudi koolituskeskuse eesmargiks on toetada riiklikku tervise- ja sotsiaalpoliitikat, pakkudes valdkonnas juba töötavatele spetsialistidele erialaseid enesetäiendamise võimalusi.

Spetsialistide arenemist toetavate koolituste pakkumise üheks eelduseks on koolitusvajaduse analüüsimine, mis aitab tagada, et uued õppekavad vastavad valdkonna töötajate vajadustele ja koolituste ressursse kasutatakse otstarbekalt.

Soovime moodustada sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu, mis annab meile nõu koolitusvajaduse analüüsimisel ja õppekavade koostamisel.

Eesmargiks on tagada, et Tervise Arengu Instituudi poolt pakutav täienduskoolitus sotsiaalvaldkonnas töötavatele spetsialistidele oleks vastavuses riiklike eesmarkide ja ametikoha vajadustega.

Koolitusnõukogu on koolituskeskusele nõu andev kogu, kes koguneb kuni kaks korda aastas ning seda juhib Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusjuht.

Uudised

27/05/2019
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige * EPRÜ juhatus kutsub Teid...

23/10/2018
*Töötoad*: *Tööandjatele: 9.10.2018 Viljandis* ja *30.10.2018 Tallinnas*. Korraldab Tervist Edendavate...

23/10/2018
Iga aasta 10.oktoobril tähistatava vaimse tervise päeva eesmärk on tõsta inimeste...