Sitemap   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Sponsors

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

Vabatahtlikud on oodatud supervisioonile

Vabatahtlik tegevus vaimse tervise valdkonnas on seotud teatud spetsiifiliste väljakutsetega. Seepärast kasutame oma vabatahtlike toetamiseks nii   supervisiooni, kovisiooni kui ka tööjuhendamise võimalusi. Vabatahtlikku tegevust kavandades oleme riskidena näinud järgmisi valdkondi:

  • EPRÜ meeskonna hajutatus üle- eesti;
  • töötamine vajadusel üksi ja /või tööpaarina nõustamistubades;
  •  psüühikast tuleneva erivajaduse mõistmise keerukus;
  • uudse töömeetodi- kogemusnõustamise  rakendamine;
  • sihtgrupist ja töökeskkonnast tulenev kõrge läbipõlemise oht.

EPRÜ püüab oma vabatahtlikele tagada professionaalse juhendamise ja supervisiooni. Hetkel on meie tegevustesse kaasatud 12 vabatahtlikku, kes kõik on ka ise taastujad ja sel sügisel loodud nõukoja liikmed. Vabatahtlike koolitamise ja juhendamise eest vastutab 2012 -2013 aastal Külli Mäe , supervisioone aitab läbi viia Triin Vana.