Sitemap   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Sponsors

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

UUS RAAMAT
praktikaraamat

Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil.
Dirk den Hollander  ja Jean Pierre Wilken

 

TELLIMINE : http://duokirjastus.eu/e_pood/

 

Autorite saatesõna eestikeelsele väljaandele

 

Psühhosotsiaalne rehabilitatsioon on lai valdkond, mis hõlmab inimesekeskset teenuste osutamist psüühiliselt ja sotsiaalselt haavatavatele inimestele, ning on suunatud taastumise ja osaluse toetamisele erinevates eluvaldkondades, nagu elu kogukonna keskel, töö, haridus ja inimsuhted.

 

Me usume, et hea hoolekande eeldusteks on samaväärse suhte loomine; spetsialistide ja teenusekasutajate

teadmiste kombineerimine ning ühine töö soovitud eesmärkide nimel.

 

Käesolev raamat kirjeldab kõikehõlmava psühhosotsiaalse ehk CARe mudeli põhimõtteid ja tööviise. CARe mudel töötati välja Hollandis, kuid praeguseks kasutatakse seda paljudes riikides, kaasa arvatud Eestis. Puudu

oli eestikeelne õpik, mida saaks kasutada koolitustel, aga ka käsiraamatuna.

 

Me usume, et see raamat on väärtuslikuks teadmiste allikaks kõigile neile inimestele Eestis, kes on pühendunud

puuetega inimeste elukvaliteedi parendamisele, nende tugevuste esiletoomisele ja nende teel seisvate takistuste ületamisele. Me loodame ka, et see raamat aitab kujundada Eestis ulatuslikumat ja taastumisele suunatud teenuste süsteemi ning kaasavamat ühiskonda.

 

Jean Pierre Wilken

Utrechti Rakendusteaduste Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni teadmuskeskuse osaluse-, hoolekande- ja tugiteenuste valdkonna õppejõud, Tallinna Ülikooli külalisõppejõud

 

Dirk den Hollander

CARe haridus- ja koolituskeskuse juhataja, RINO Groep, Holland