EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Tugigrupid

DUO projekti raames luuakse maakondlikud tugigrupid psüühilise erivajadusega inimestele ja nende lähedastele ning abistatakse ja nõustatakse gruppe jooksvalt.

Tugigrupis käsitletakse:

 • taastumise mõtteviisi ja vahendeid
 • taastumiskogemusi inimeste endi lugudena
 • tööellu taastumist
 • võimalusi taastujate ühisteks algatusteks.

Tugigrupis toimuvad:

 • huvitavat teavet sisaldavad lühiloengud
 • omavahelised arutelud
 • ennast ja teisi avastada aitavad mõttemängud
 • lõõgastavad ja ergutavad kehalised tegevused.

Tugigrupp aitab otsida ja leida igale liikmele sobiva taastumisviisi, sest:

 • taastumine on iga inimese ainulaadne ja sügavalt isiklik tegevus
 • iga taastuja suudab leida teavet, seada eesmärke valida vahendeid
 • grupis saab kasutada teiste kogemusi taastumisest ning kutseliste aitajate tuge
 • tugi võib olla erinev ja igaüks võib teha valikuid ja tegutseda oma elu nimel.

Tugigruppi juhendavad paaris kutseline aitaja ja taastumiskogemusega juhendaja.

Tugigruppide tegevus põhineb tugigrupiprogrammile.