Sitemap   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Sponsors

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

Rahvusvahelise vaimse tervise päeva teema on „VÄÄRIKUS VAIMSES TERVISES“

Kui palju on väärikust Eesti ravi - rehabilitatsiooni ja hoolekandesüsteemis? Plaanime teemakohaseid sõnavõtte Vaimse Tervise Messil  ning  anname  välja temaatilise kogumiku koostöös DUO kirjastusega.