Sitemap   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Sponsors

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

 

Otsime juhtumikorraldajaid

 

MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing kutsub Teid osalema lihtmenetlusega avatud hankes „Meetme 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" projekti „Pikaajaliste ja psüühilise erivajadustega töötute tööpraktikad ja tööle rakendamine juhtumikorralduse ja mentorluse toel - Isiklikud valikud tööturul" juhtumikorralduse teenus.

 

Hanke raames soovitakse leida:

  • 3 juhtumikorraldajat Tallinnas ja Harjumaal;
  • 2 juhtumikorraldajat Jõhvis ja Ida-Virumaal;
  • 2 juhtumikorraldajat Tartus ja Tartumaal;
  • 2 juhtumikorraldajat Viljandis ja Viljandimaal.

 

Hankedokumentide saamiseks palume saata e-kiri koos kontaktandmetega hanke kontaktisikule Külli Mäe (kylli.mae@epry.ee).

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15. august 2011 kell 12.