Sitemap   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Sponsors

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

Euroopa vaimse tervise konverents 2010

VAESUSE PROOVIKIVI – LOOTUSE ÄRATAMINE. VAESUSE JA VAIMSE TERVISE VAHELISE NÕIARINGI KATKESTAMINE.

Menthal Health Europe (MHE) – Santé Mentale Europe on Euroopa valitsusväline organisatsioon, mis on pühendunud hea vaimse tervise edendamisele, vaimse tervise probleemide ennetamisele, ravi parandamisele, sotsiaalse kaasatuse ja vaimse tervise teenuste (eks)tarbijate, nende perede ja hooldajate inimõiguste kaitsmisele.

Uuringud on näidanud, et vaimse tervise ja vaesuse vahel on otsene seos. Inimsed, kes on vaesuses, on eriti vastuvõtlikud vaimse tervise probleemidele. Ja vastupidi – inimestel, kellel on vaimse tervise probleemid, on suurem tõenäosus kogeda vaesust. Nende argipäeva varjutab ebakindlus tuleviku ees. MHE tutvustab oma liikmete poolt enne konverentsi läbiviidud uurimuse tulemusi, mis keskendub vaesusele ja laste ning noorte, naiste, eakate ja migrantide vaimse tervise probleemidele.

Kutsume selle ala töötajaid ja eksperte erinevatest Euroopa maadest esitlema ja vahetama oma kogemusi ja häid praktikaid, et sellest vaesuse ja vaimse tervise probleemide nõiaringist välja pääseda.

Kui te soovite jagada oma kogemust laiale Euroopa auditooriumile, siis palun võtke  kontakti info@mhe-sme.org enne 20. märtsi 2010. Täiendav info:

http://www.mhe-sme.org/assets/files/MHE%202010%20CONFERENCE