EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Näidisreeglid

 • usalduslikkus
 • räägime vaid oma kogemustest
 • kõigil on rääkimiseks ühepalju aega
 • nõu antakse ainult siis, kui keegi seda palub
 • võrdväärsus
 • igaühel on võrdne õigus rääkida, ilma et teda katkestatakse
 • õigus olla vait
 • grupi juht on võrdväärne grupi liige, kes hoolitseb koos grupiga selle eest, et vestlus, suhtlemine ja praktilised asjad toimiksid
 • grupp lepib kokku ja otsustab ise oma tegevuse ja seaduste üle ja vastutab ühiselt
 • igaüks vastutab oma elu üle ise
 • grupi liige järgib oma raviplaani
 • grupi liikmel ei ole alkoholi- ega narkoprobleeme
 • ei räägita sellest grupiliikmest, kes ei viibi ise kohal
 • grupi liikmed on üksteise vastu viisakad.