Sitemap   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Sponsors

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

KUTSE EPRÜ teemapäevale ja üldkoosolekule


EPRÜ korraline üldkoosolek toimub sel aastal 6. juunil algusega kell 13.00 TARTUS aadressil Sõbra 54, AJK kliiniku koosolekute ruumis. Eelseisva üldkoosoleku päevakorras on juhatuse ülevaade oma tegemistest, ülevaade 2012.aasta suurematest projektidest, revidendi arvamus majandusaasta aruandest ja võimalike uute tegevuste arutelu.

Kui Sa mingil põhjusel ei saa üldkoosolekul osaleda, siis palume, et leiaksid endale aegsasti esindaja ja annaksid sellest ka meile märku. Koosolekul on võimalik osaleda ka Skype teel. Ettepanekuid ühingu tegevuse täiustamiseks saab teha EPRÜ üldlisti: liikmed@epry.ee või juhatusele: juhatus@epry.ee.

Enne koosoleku kell 10.00-12.00 on planeeritud EPRÜ teemapäev kus plaanime arutada CARe Europe Tallinna seminari tulemusi. Fookuses on :  mida õppisime Dr.Geoff Shepherdi meistriklassis;  mida uut on CARe metoodika arengutes jms. Vaata ka: http://www.thecareeurope.com/speakers_2013.

 

EPRÜ üldkoosoleku päevakava

Aeg: 06.06.2013, kell 13.00-16.00

Koht: Sõbra 54 (II korrus), TARTU, AJK kliiniku koosolekute ruum.

  1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine
  2. EPRÜ 2012 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
  3. Liikmete kaasamisest: liikmeskond, listid, kodulehekülg, liikmemaksude laekumine
  4. Arutelu arendustegevustest, soovitused juhatusele
  5. Uue juhatuse valimine.

 

Juhis koosoleku koha leidmiseks: http://www.ajk-kliinik.ee/kontakt.html


EPRÜ juhatuse nimel
Külli Mäe

kylli.mae@epry.ee

56562403

www.epry.ee