Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg
11/08/2015

CARE METOODIKA RAKENDAJA KOOLITUS

Kõikehõlmava rehabilitatsioonikäsitluse, CARe klienditöö metoodika on suunatud taastumisele, kohalolekule ja tugevustele.

CARe metoodika rakendaja koolitusele on oodatud rehabilitatsiooni- ja hoolekande valdkonnas klienditööd tegevad spetsialistid, kes töötavad psühhosotsiaalselt haavatavate sihtgruppidega.

Koolitus annab alusteadmised CARe metoodikast, taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud töö põhimõtetest ning arendab individuaalse klienditöö oskusi – kuidas CARe metoodikat rakendades: luua ja hoida kliendisuhet; viia läbi terviklikku hindamist; aidata kliendil sõnastada soove ja püstitada eesmärke; aidata kliendil teha valikuid ning koostada individuaalset tegevusplaani; toetada kliendi taastumist ja haavatavusega toimetulekut; toetada ja arendada kliendi keskkonda; hinnata ja jälgida klienditöö protsessi ja tulemust.

Koolitus toimub kahepäevaste koolitustsüklitena sagedusega üks kord kuus ning lõppeb ühepäevase lõpuseminariga.

2015. aasta sügisene koolitus toimub 30.09-1.10, 28.-29.10, 17.-18.11, 9.12.

Koolitust korraldab EPRÜ koostöös Heaolu ja Taastumise Kooliga

Eelregistreerimiseks kirjuta palun annatoots@gmail.com.

Uudised

27/05/2019
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige * EPRÜ juhatus kutsub Teid...

23/10/2018
*Töötoad*: *Tööandjatele: 9.10.2018 Viljandis* ja *30.10.2018 Tallinnas*. Korraldab Tervist Edendavate...

23/10/2018
Iga aasta 10.oktoobril tähistatava vaimse tervise päeva eesmärk on tõsta inimeste...