Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

UUDIS

27.aprilli 2017 SEMINARIPÄEVA MATERJALID:

CARe käsiraamatu reklaamleht UUS!

CARe metoodika Eestis 2017

Commonground

Kutse EPRÜ 2017

Rahvusvaheline vaimse tervise päev 2017

Toeks lähedasele: tugigrupp


TAASTUMISLOOD eesti, vene ja inglise keeles

http://thecareeurope.com/

 

PRAKTIKARAAMAT Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken "Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil."  NÜÜD KA VENE KEELES!

Loe lähemalt SIIT

 

PRAKTIKARAAMAT

Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil.
Dirk den Hollander  ja Jean Pierre Wilken

 

TELLIMINE : http://duokirjastus.eu/e_pood/

 

Autorite saatesõna eestikeelsele väljaandele

 

Psühhosotsiaalne rehabilitatsioon on lai valdkond, mis hõlmab inimesekeskset teenuste osutamist psüühiliselt ja sotsiaalselt haavatavatele inimestele, ning on suunatud taastumise ja osaluse toetamisele erinevates eluvaldkondades, nagu elu kogukonna keskel, töö, haridus ja inimsuhted.

 

Me usume, et hea hoolekande eeldusteks on samaväärse suhte loomine; spetsialistide ja teenusekasutajate

teadmiste kombineerimine ning ühine töö soovitud eesmärkide nimel.

 

Käesolev raamat kirjeldab kõikehõlmava psühhosotsiaalse ehk CARe mudeli põhimõtteid ja tööviise. CARe mudel töötati välja Hollandis, kuid praeguseks kasutatakse seda paljudes riikides, kaasa arvatud Eestis. Puudu

oli eestikeelne õpik, mida saaks kasutada koolitustel, aga ka käsiraamatuna.

 

Me usume, et see raamat on väärtuslikuks teadmiste allikaks kõigile neile inimestele Eestis, kes on pühendunud

puuetega inimeste elukvaliteedi parendamisele, nende tugevuste esiletoomisele ja nende teel seisvate takistuste ületamisele. Me loodame ka, et see raamat aitab kujundada Eestis ulatuslikumat ja taastumisele suunatud teenuste süsteemi ning kaasavamat ühiskonda.

 

Jean Pierre Wilken

Utrechti Rakendusteaduste Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni teadmuskeskuse osaluse-, hoolekande- ja tugiteenuste valdkonna õppejõud, Tallinna Ülikooli külalisõppejõud

 

Dirk den Hollander,

CARe haridus- ja koolituskeskuse juhataja, RINO Groep, Holland

 Artiklid seotud teemadel
RAAMATUD
Käsiraamat 2005

CARe käsiraamat 2014

 

Uudised

23/10/2018
*Töötoad*: *Tööandjatele: 9.10.2018 Viljandis* ja *30.10.2018 Tallinnas*. Korraldab Tervist Edendavate...

23/10/2018
Iga aasta 10.oktoobril tähistatava vaimse tervise päeva eesmärk on tõsta inimeste...

20/04/2018
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige ja vaimse tervise...